Site Overlay

Med spilleavhengiget som innsats

Kulturministeren la denne uken frem et lovforslag som har til hensikt å gjøre hverdagen tryggere for spilleavhengige. Som tidligere medlem og ansatt i Venstre er jeg rystet over den illiberale innretningen, men først og fremst ser jeg som ansatt i spillbransjen at dette forslaget ikke kommer til å virke og det bekymrer meg.

Dette er ikke et innlegg der jeg kommer til å ta til orde for fri markedsføring for spilleselskaper i alle kanaler. Det er heller ikke et forsøk på å skjønnmale industrien. Viktigst av alt er det at jeg har skrevet dette innlegget med grunnlag i egne meninger og fakta tilgjengelig for almennheten.

Forbudspolitikk har gjennom historien hatt en svært liten eller dårlig effekt på samfunnet den er utøvet i. Uten å gå for dypt inn i dette, vet jeg at Venstre er svært opptatt av å finne andre virkemidler enn nettopp forbud. Det gjenspeiles i narkotikapolitikken, der man ønsker og er stolte av en avkriminalisering. Argumentet bak denne avkriminaliseringen er det enkelt for meg å stille meg bak, da det handler om en avkriminalisering av avhengihet og lidelse, slik at de som lider skal få en enklere hverdag og vei tilbake.

Forbudspolitikk her – Avkriminalisering der

Det er forsket mye på spillavhengighet og vi kan snakke lenge om emnet. Det mest grunnleggende er at denne typen avhengighet har svært nære relasjoner med andre typer avhengighet, som for eksempel narkotika og alkohol. Hvorfor mener da kulturministeren at det kreves forbud mot det ene, mens det kreves avkriminalisering av det andre?

Hvis formålet med loven er å gjøre hverdagen til spillavhengige bedre og veien tilbake enklere, ber jeg stortinget nå puste med magen, lese seg godt opp rundt emnet og dernest skrote forslaget. Dette til fordel for en prosess der man søker lisensordning og skikkelige virkemidler som fungerer i både Sverige og Danmark. 

Felles utestengelse av spilleavhengige

Den største utfordringen med et uregulert internettmarked er i dag at en spiller kan få kontoen blokkert på grunn av mistanke om spillavhengighet ett sted, men i løpet av få minutter opprette konto et annet sted. Dette gjør at den innsatsen som legges ned av ett selskap rundt ansvarlig spill, i realiteten ikke hindrer spilleren i å spille andre steder.

Gjennom en lovlig lisensordning har Sverige luket ut useriøse aktører og sørget for at spillkontoer opprettes med Bank ID som innlogging. Dette muliggjør at en sperring av konto ett sted, også gjelder hos alle andre selskaper. En slik ordning virker og er umulig ved en fortsettelse av forbudslinjen.

Forbud mot insentiver

En kjent utfordring for spilleavhengige er en nedsatt evne til å motsi fristelser. Avhengigheten har dette som et premiss av natur, noe som medfører at personen selv, ubevisst argumenter for en handling som ikke nødvendigvis gagner en selv. I Sverige har man og i Danmark beveger man seg mot et forbud mot bonuser. Dette forbudet i Sverige har spillbransjen vist med tydelighet at de klarer å innrette seg etter svært raskt og vil være til fordel for en spillavhengig, da fristelsen til å spille, vil være langt lavere.

Tydeliggjøring av spill som underholdning

Vinnerhistorier eller markedsføring av potensielt store gevinster er i dag en populær markedsføringsmetode hos både utenlandske spillselskaper og hos Norsk Tipping spesielt. En gjenganger i disse intervjuene er spørsmålet om hva vinneren ønsker å bruke pengene på. En like hyppig gjenganger er svaret om nedbetaling av gjeld. Dette bryter med prinsippet om at spill er underholdning og skaper en relasjon mellom spill og økonomisk vinning som kan være til skade for spilleavhengige.

Mer penger til idretten

Det er to tiltak som kan føre til at norsk idrett og kultur kan få større økonomisk vinning gjennom en lisensordning, sammenlignet med det som eksisterer i dag. Gjennom lovlige sponsoravtaler, vil idrett og kultur kunne generere inntekter direkte fra spillselskapene. I tillegg vil tydelige premisser i fordeling av overskudd føre til at en stor prosent av det totale overskuddet i spillbransjen blir grunnlag for fordeling, i stedet for bare Norsk Tipping sitt overskudd.

Åpenhet redder liv

Det er i dag knyttet et tabu rundt det å spille på nett. Det medfører at det blir vanskeligere for folk å innrømme at man sliter offentlig. Vi vet at det er flest unge menn som tiltrekkes av spill. Dette er en særlig utsatt gruppe som i økende grad representeres på selvmordsstatistikken. En lisensordning der det er lovlig å spille, vil kunne bidra til å senke tabuet rundt spill og dermed kunne gjøre det enklere for folk å søke hjelp både fra profesjonelle, men også venner og familie.

Mitt budskap til Stortinget

Disse fem argumentene for en lisensordning gjør det vanskelig for meg å forstå at norsk politikk beveger seg i motsatt retning. Tatt i betraktning at tiltakene i stor grad er utprøvd med suksess i nabolandene våres, som har en svært lignende spillkultur som oss, blir det nesten uforståelig.

Da Venstre, som kulturministeren og tidligere kulturminister representerer, har landsmøtevedtak på at man ønsker å jobbe for en slik lisensordning, forstår jeg ikke hvordan man så stolt legger dette frem heller.

Mitt budskap til regjeringen, kulturministeren og stortinget nå, er at det nå er på tide å sette seg godt inn i emnet, før man potensielt gjør situasjonen enda værre. Det er ingen data som underbygger teorien om at de som sliter spiller mindre, drikker mindre eller bruker mindre narkotika om en samlet bransje blir nektet en av veldig mange markedsføringskanaler.

Copyright © 2022 Morten Skåningsrud. All Rights Reserved. | Intuitive by Catch Themes